* .1667   м. Венеція, Італія
+ 5.01.1740   м. Венеція, Італія

композитор епохи барокко, органіст
Твори ( з музичних видань і програм фестивалів з сайту MuBiS.com.ua )
Ecce Panis Angelorum. А. Лотті
@MuBiSAjka2010 - 2024