*
+


Твори ( з музичних видань і програм фестивалів з сайту MuBiS.com.ua )
Возвеселiмся. В. Семчишин
Днесь iде Ісус. В. Семчишин
Землю Юдейську. В. Семчишин
На Свят- Вечiр. ***, обр. В. Семчишин
Наче повний голос дзвону. ***, обр. В. Семчишин  (D dur )
Наче повний голос дзвону. ***, обр. В. Семчишин  (D dur )
Спи, Ісусе, спи. ***, обр. В. Семчишин
Тебе благаєм. ***, обр. В. Семчишин
Через гори, через доли. В. Семчишин
Що то за предиво. ***, обр. В. Семчишин
@MuBiSAjka2010 - 2024